Elektronikus kapcsolattartás
Hírek archívum Jegyzők Szakmai Fóruma Megyei ellátási térkép Dokumentumtár
Főmenü
Bemutatkozás
Kormányhivatal
Ügyfélfogadás
Elektronikus kapcsolattartás
Szakmai anyagok
Megyei Államigazgatási Kollégium
Szakigazgatási szervek
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság
Építésügyi Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Földhivatal
Földművelésügy Igazgatóság
Igazságügyi Szolgálat
Közlekedési Felügyelőség
Munkaügyi Központ
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Szociális- és Gyámhivatal
Területi koordináció
Önkormányzatok
Területi államigazgatási szervek
Archívum
Hírek archívum
Közigazgatási Hivatal
Pontos időTisztelt Látogató !

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal frissített honlapja 2012. március 23-tól a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok címen érhető el. Archív formában az adatok a www.jnszmkh.hu-n továbbra is elérhetők.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapja 2011. január 1-jétől működik.
A jogelőd közigazgatási hivatal honlapja 2010. december 31-én lezárásra került, amely archív formában továbbra is elérhető.


Ügyeinket szeretjük gyorsan, a sorban állást elkerülve intézni.A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosítása „helyzetbe hozza” mindazokat, akik a hatóságokkal történő kapcsolattartás elektronikus módját választják. A kapcsolattartásnak ez a módja az egyre szélesebb körben alkalmazott ügyfélkapu létesítését feltételezi az ügyfelek részéről.

Az elektronikus kapcsolattartás akkor minősül írásbelinek és akkor fűződnek hozzá joghatások, ha az ügyfél az iratot - elektronikus űrlap használatával - az ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak, míg a hatóság az iratot az un. központi rendszeren keresztül juttatja el az eljárás kezdeményezőjéhez, vagy másik hatósághoz.

Az elektronikus kapcsolattartás – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak lehetőség, a kapcsolattartás formájáról ez első kapcsolatfelvétel alkalmával az ügyfél dönt. Az eljárás során van lehetőség áttérni más kapcsolattartási formákra is.

Az elektronikus kapcsolattartás esetén sem kizárt, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el.

E kapcsolattartási forma kétségtelen előnye, hogy az ügyfélfogadási időtől függetlenül, bármely napszakban kezdeményezhető az eljárás, benyújtható a kérelem.

A hatóságnak címzett beadvány megérkezéséről és megnyitásáról (olvasás) az ügyfél elektronikus formában kap visszaigazolást. Az elektronikus irat (kérelem) előterjesztésének időpontja az elküldés napja, de az ügyintézési határidő a következő munkanapon kezdődik.

A zökkenőmentes együttműködéshez az is szükséges, hogy az ügyfél a részére elektronikus úton elküldött irat átvételét – ugyanazon a módon – igazolja vissza. Ha erre nem kerül sor, a hatóság más írásbeli formában tartja majd a kapcsolatot.

A kapcsolattarást az előre nem látható meghibásodás akadályozhatja.Az üzemzavar az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymás közötti kapcsolattartása során felmerült, az elektronikus kapcsolattartás eszközéül használt informatikai rendszer átmeneti vagy tartós meghibásodásának és karbantartásának időtartama. Az ilyen jellegű meghibásodás (karbantartás) miatt az informatikai rendszerek nem tudják biztosítani az elektronikus kapcsolattartást, az elektronikus tájékoztatást, az elektronikus irat feltöltését, letöltését és tárolását.A hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.

Elektronikus űrlapok

Az elektronikus űrlap kitöltése és továbbítása

Ügyfélkapu létesítése

 
32024
Kormányablak
Kormányablak
Ügyleírások
Etikai alapelvek
Közérdekű adatok
uvegzseb
Jelnyelvi tolmácsszolgálat
Linkcentrum
Minisztériumok
Átlépés a Kormányzati Portálra!
Átlépés a Kormányzati Portál hivatalkereső szolgáltatására!
Átlépés a Kormányzati Portál jogszabálykereső szolgáltatására!
Átlépés az Önkormányzati Minisztérium - Önkormányzati Rendeletek Tárára!
Átlépés a Kormányzati Portál Ügyfélkapujára!
Átlépés az elektronikus információszabadság hivatalos honlapjára (www. kozadat.hu)!
Átlépés az elektronikus információszabadság hivatalos honlapjára (www. kozadattar.hu)!
Átlépés a Választások hivatalos honlapjára!
Átlépés az Első Választók honlapjára (www.elsovalaszto.hu)!
ket
Átlépés a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapjára
Átlépés az eMagyarország Program hivatalos honlapjára!
JÓ ÁLLAM FÓRUM
joallam175