Hírek
Hírek archívum Jegyzők Szakmai Fóruma Megyei ellátási térkép Dokumentumtár
Főmenü
Bemutatkozás
Kormányhivatal
Ügyfélfogadás
Elektronikus kapcsolattartás
Szakmai anyagok
Megyei Államigazgatási Kollégium
Szakigazgatási szervek
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság
Építésügyi Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Földhivatal
Földművelésügy Igazgatóság
Igazságügyi Szolgálat
Közlekedési Felügyelőség
Munkaügyi Központ
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Szociális- és Gyámhivatal
Területi koordináció
Önkormányzatok
Területi államigazgatási szervek
Archívum
Hírek archívum
Közigazgatási Hivatal
Pontos időTisztelt Látogató !

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal frissített honlapja 2012. március 23-tól a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok címen érhető el. Archív formában az adatok a www.jnszmkh.hu-n továbbra is elérhetők.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapja 2011. január 1-jétől működik.
A jogelőd közigazgatási hivatal honlapja 2010. december 31-én lezárásra került, amely archív formában továbbra is elérhető.


a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben meghatározott határidőről

A hivatkozott törvény 33. §-a alapján a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz 1954. december 31-ét követően született - személyek ellátását 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Az ellátás összege megegyezik a 2011. december hónapra járó - a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt - ellátás összegével.

Bővebben...

 

2012. február 24-én lejárt a 2011/2012-es tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakára való jelentkezés határideje.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 39 vizsgaszervező intézményben összesen 5105 fő adott le érettségi vizsgára jelentkezést, közülük 73-an a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán. Az érettségizőket megyénkben 143 vizsgabizottságba sorolták.

Az emelt szintű jelentkezések száma jelentősen, 31%-kal nőtt a tavalyi év tavaszi vizsgaidőszakához képest: idén 889 érettségiző adott le összesen 1002 emelt szintű vizsgajelentkezést.

Az írásbeli vizsgákra 2012. május 4. és 25. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2012. június 7. és 13. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2012. június 18. és 29. között zajlanak.

 

Szanda_iskola_kicsiAz általános iskola felújításával folytatódik Szandaszőlős lendületes fejlesztése, a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 43,5 millió forint önerővel.

Bővebben...

 

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet értelmében a 2011. november 1. és e rendelet hatálybalépése közötti időszakban bekövetkezett mezőgazdasági káreseményeket a mezőgazdasági termelő 2012. március 26-ig jelentheti be a károsodott terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A bejelentéshez szükséges nyomtatványok a falugazdászoktól beszerezhetők, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjáról (www.mgszh.gov.hu) letölthetők.

 Földművelésügyi Igazgatóság

 

kozl3_kicsiA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége március 21.-én 8:30 -13:00 óráig szakmai napot rendezett. A Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola, Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény 2/14. osztályban, autószerelő és autóelektronikai szerelő szakon végzős tanulói töltötték el hasznosan a mai délelőttöt a felügyelőség telephelyén. A szakmai nap az autós szakmában végző diákok számára engedett betekintést a közlekedési igazgatási hatósági munkába. A diákok megismerhették a területen érvényben lévő szabályokat, felelősségi viszonyokat. A délelőtt során először elméletben ismerhették meg a Közlekedési Felügyelőség hatásköri feladatait, kiemelten a Közúti Jármű Főosztály tevékenységét. Ezt követően kisebb csoportokban gyakorlati bemutató keretében a jármű műszaki felülvizsgálat, illetve a közúti ellenőrzés hatósági folyamatait mutatták be a diákoknak a szervezők.

 

Kibővült a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal online ügyfélszolgálati rendszere, így az összes EMVA-ból finanszírozott jogcím és az Egységes Kérelem jogcímeivel kapcsolatos információk elérhetők a www.mvh.gov.hu oldalon, az Elektronikus ügyintézés menüpont, Ügyfél Tájékoztatási Rendszer alkalmazásában.

A naprakész tájékozódás érdekében vegyék igénybe az MVH hírlevél szolgáltatását, és regisztráljanak a www.mvh.gov.hu oldalon!

 

Idén is márciusban, a Fogyasztók Világnapja alkalmából adták át a Fogyasztók Kiváló Áruháza elismeréseket a megyében. A díjátadó ünnepségének résztvevőit köszöntő Dr. Lipták Gergely, a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőség igazgatója elmondta, hogy tavaly jóval kevesebb bírságot szabtak ki, mint a korábbi években. A kirívó esetektől eltekintve első alkalommal csak figyelmeztettek.

Bővebben...

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Károsító Diagnosztikai Osztálya sárgatál csapdákat működtet repce kártevők megjelenésének előrejelzésére.

A kihelyezett sárgatál csapdák március 05. óta fogják a repce-szárormányos és a nagy repceormányos egyedeit. Tekintettel az elkövetkező napokban várható jelentős felmelegedésre (+ 18-22 °C), várható a kártevők tömeges betelepedése a repcetáblákra.

A hatékony védekezés érdekében javasoljuk minden gazdálkodónak a repcevetések átvizsgálását. Fűhálózás esetén, amennyiben 10 hálócsapásban 10-20 db vagy növényvizsgálat esetén négyzetméterenként 1-2 db ormányos található, a kártevők elleni védekezés indokolt.

Bővebben...

 

A MAGYAR ÉRDEMREND Lovagkeresztje kitüntetésben részesült a népegészségügy és a katasztrófavédelem területén végzett több mint három évtizedes munkája, szakmai pályafutása elismeréseként dr. Debreczeni Sára, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv nyugalmazott osztályvezetője, nyugalmazott helyettes megyei tiszti főorvos.

 A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális gondoskodás területén végzett több évtizedes érdemdús közszolgálati tevékenysége elismeréseként dr. Borbás István a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal nyugalmazott hivatalvezetője.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter Elismerő Oklevelét vehette át az ünnep alkalmából Pöstényiné Szabó Ágnes a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal humánpolitikai ügyintézője.

 

jegyzők, közbiztonsági referensek, intézményvezetők,
társasházak közös képviselői részére

Letölthető hirdetmény

 

A szabadtéri tüzek számának ugrásszerű megnövekedése miatt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 2012. március 7-től általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el Jász-Nagykun-Szolnok megye területén lévő erdőkre, fásításokra, valamint az erdőterületek, illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre.

 A határozat értelmében tilos a tűzgyújtás még a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést is. Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

15_ezredik_ugyfel_kicsiA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakban 2011.december 30-án jelent meg a 10.000-dik ügyfél és két hónap után már a 15.000-dik látogatót köszönthettük. Dr. Lengyel Györgyi emléklappal és „A magyarok története „című történelmi albummal köszöntötte a szolnoki Szabó Zoltánt, akinek ezentúl névnapja alkalmából is miden jót kívánt. A megyei kormánymegbízott elmondta: a széleskörű kommunikáció is hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgárok kezdik megismerni az integrált ügyfélszolgálat nyújtotta lehetőségeket. Egyre többen tudják, hogy a Kormányablakban reggel 8-tól este 8 óráig, 61 ügykörben fogadják az ügyfeleket. A 15.000-dik látogató Szabó Zoltán is ismerte már Kormányablak szolgáltatásait. Mint elmondta: régóta rendelkezik ügyfélkapuval, így nagy részben ezen keresztül intézi az ügyes-bajos dolgait. Eddig csak jó tapasztalatokat szerzett. Ma, egy az Európai Unióra érvényes TB-kártya kiváltása ügyében járt az integrált ügyfélszolgálaton és nem is gondolta, hogy ő lesz a tizenötezredik ügyfél.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége szakmai fórumot tartott február 29-én egy szolnoki vállalkozásnál a felnőttképzésben résztvevő logisztikai ügyintézőknek.

 A felügyelőséget dr. Szűcs Réka jogi ügyintéző képviselte, aki egész délelőttre kiterjedő programon a fogyasztóvédelmi hatóság munkájának általános ismertetőjét követően kitért a fórumon résztvevőket érintő fogyasztóvédelmi témákra is. Az előadás a veszélyes termékek jellemzőire, megjelenésére, azok lehetséges felismerési módjaira, a veszélyes termékek piacról való visszahívásának, a forgalmazás hatósági megtiltásának formáira helyezte a hangsúlyt.

Bővebben...

 

Megyénkben az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma 35%-kal csökkent az előző héthez képest, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentéseinek alapján végzett becslés szerint kb. 1350 fő kereste fel háziorvosát.

 A megbetegedések kor szerinti megoszlását tekintve elmondható, hogy a betegek jelentős aránya 15-34 éves fiatal felnőtt (39%), a 35-59 év közöttiek és a 15 év alatti gyermekek körében hasonló az érintettség (25 és 26%), a 60 év felettieké pedig 10%.

 Az elmúlt héten vett mintákból Influenza B vírus jelenlétét igazolták az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez bejelentést tett egy utazási iroda által szervezett, római városlátogatáson résztvevő utas. 2011 októberében egy 4 napos római kiránduláson vett részt. Kálváriája azzal indult, hogy a római repülőtéren a megérkezést követően az idegenvezető nem találta meg őt és házastársát, ezért nem várta meg őket.

Bővebben...

 

A Kormány elindította a JÓ ÁLLAM FÓRUMOT! Ha, Ön is a részese szeretne lenni a döntéseknek, akkor 2012. március 31-ig írja meg véleményét, javaslatát.  

 

Február végén lejárt  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ által kiírt vezetői pályázat határideje. Az érintett 12 megyei intézmény esetében 23 pályázatot nyújtottak be.

Bővebben...

 

Megyénkben az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma megduplázódott az előző héthez képest, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentéseinek alapján végzett becslés szerint kb. 2100-an  keresték fel háziorvosukat.

Bővebben...

 

A jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője saját hatáskörben a mai napon, 2012. március 1-től  a Szülészet-nőgyógyászati és a Csecsemő és Gyermekosztályon az influenza járványra való tekintettel látogatási tilalmat rendelt el. A tilalom visszavonásig érvényes.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

 

motoros_vizsga-_safety-hungary-b125_kicsiBár az időjáráson csak néha látszik, de a tavasz közeledtével egyre többen választanak a személygépkocsi helyett, kétkerekű közlekedési eszközt alternatívaként, legyen az kerékpár, moped, vagy motorkerékpár. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél is 2012. március 1-től különböző kategóriákban megkezdődnek  a motoros vizsgák.

Bővebben...

 

2012. február 23-án 15 órakor a 2011/2012-es tanév májusi-júniusi érettségi vizsgáit előkészítő értekezlet zajlott a Megyeháza Dísztermében. A rendezvény célja az volt, hogy a közelgő vizsgák szervezése megyénkben a legmagasabb színvonalon és egységes szakmai alapelvek mentén történjen.

Bővebben...

 

Kommunizmus_aldozat_kicsiAz országgyűlés 2000-ben döntött arról, hogy február 25-e legyen a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő 8 évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Kovács Béla letartóztatása az első állomása volt annak a tudatos folyamatnak, amely során a kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásán keresztül a totális egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Európában a számuk eléri az 1 milliót.

A kommunizmus szolnoki áldozataira pénteken délután a Tisza Szálló falán elhelyezett emléktáblánál emlékeztek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal koszorúját Dr. Szakali Erzsébet főigazgató helyezte el.

 

20120216-munkagyi_frum_013_kicsiA 2012. január 1-jétől hatályban lévő, a védelmi igazgatást szabályozó új  törvények új típusú munkavégzés és szemlélet alapján készültek. A szabályozás következtében jelentősen módosult a védelemi igazgatás és a katasztrófavédelem feladata.

Bővebben...

 

Tovább nőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma Jász- Nagykun–Szolnok megyében. A 7. héten megközelítőleg ezer fő kereste fel háziorvosát ilyen célból, amely 32%-os emelkedést jelent az előző héthez képest.

Bővebben...

 

Tiszaparti_kicsiA „ Rendhagyó osztályfőnöki órák a Kormányablakban „ programsorozat keretében ma ismét két 13. évfolyamos osztály látogatott a szolnoki Kormányablakba. A Műszaki Szakközépiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézményének 24 tanulója közül többen, míg a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 13/C osztályának minden tanulója Ügyfélkaput nyitott az integrált ügyfélszolgálaton. A diákok elmondták: számukra azért volt fontos ez a látogatás és az ügyfélkapu megnyitása, mert elektronikus úton, a „e-felvi” segítségével küldik el felsőoktatási jelentkezésüket.

 

Iroda_atadas_kicsiA megyei irodát Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta: a kormánynak az a célja, hogy az állami földek haszonbérbe adásával segítse az állattartást vállaló helyben lakó kis és közepes gazdálkodókat, megerősítse a magyar családi gazdaságokat. Jász-Nagykun-Szolnok megyében körülbelül hetvenezer hektárnyi állami föld van, ebből most 2150 hektárra pályázhatnak a gazdák. A megyében elsőként egy törökszentmiklósi és egy túrkevei gazdálkodó vehette át a minisztertől a szerződést, mindketten két és fél hektárnyi állam földet bérelhetnek húsz éven keresztül. A rendezvényen részt vett Dr. Lengyel Györgyi megyei kormánymegbízott is.

 

Tispol_2012_02_1_kicsiAz Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján 2012. február 14-16 között országos összehangolt közúti ellenőrzésre került sor megyénk útjain is. Az egész Európát érintő kampány elsősorban a közúti forgalomban részt vevő tehergépjárművek mellett a személygépjárművekben utazók is számíthattak ellenőrzésre.

Bővebben...

 

munkaugyi_forum_kicsiA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, valamint a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve közös tájékoztatót szervezett a megye munkáltatói számára. A Megyeháza Dísztermét megtöltötték az érdeklődők.

Bővebben...

 

Érettségizők figyelem!

Az érettségi vizsgákra való jelentkezés határideje megváltozott. Az új, meghosszabbított határidő 2012. február 24., amely megegyezik a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés határidejével.

 

NAT_1_kicsiAz Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet három városban szervez konferenciát az új  Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek munkálatai címmel. Első konzultációt február 15-én Szolnokon a megyeházán rendezték meg. Nagy érdeklődés kísérte a programot, ugyanúgy, mint novemberben az új közoktatási törvényről szóló tájékoztatót. Ezen a rendezvényen is részt vett és előadást tartott Dr. Hoffmann Rózsa közoktatásért felelős  államtitkár.

Bővebben...

 

Megyénkben 2012. február 6-12. között a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján az influenzaszerű tünetekkel háziorvosnál jelentkező betegek száma az előző hetihez képest jelentősen, 39%-al emelkedett.

Az év 5. hetében kb. 500-an, az elmúlt héten már megközelítőleg 700-an fordultak orvoshoz  ilyen tünetekkel.

Bővebben...

 

llamigazgats-hozam_577_kicsiFebruár 14-én a Hozam Vállalkozói Klub vendége volt a megyei Kormányhivatal. Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott az elmúlt egy évben végzett tevékenységről tájékoztatta a klub tagjait. A kormánymegbízott elmondta: az egyik legfontosabb feladat volt az olcsóbb és hatékonyabb gazdálkodás kialakítása.

Bővebben...

 

A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség arról tájékoztatott, hogy Szolnokon az elmúlt két napban magas szálló por koncentrációt mértek.  Az Ady Endre úti levegőminőség mérő állomás adatai alapján a szálló por koncentrációja meghaladta a kritikus 75 mikrogramm/ köbméter értéket. Javulás vasárnapig nem várható.

Bővebben...

 

A napokban egyre több helyen lehetett arról olvasni, hogy a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolásával kapcsolatban  problémák adódhatnak. A jelenleg érvényes hazai szabályozás szerint a forgalomban lévő gépjárművek rendszámtábláira fekete, piros, kék vagy zöld színű, hatszög alakú matricát kell a káros anyag kibocsátás mértékétől függően ragasztani.

Bővebben...

 

1.jogeset

Igazgatóságunkat 2012. január hóban kereste fel ügyfél az alábbi kérdéssel.

2012. januárban korhatár előtti ellátásra nyújtott be igényt. 1953-ban született nő, aki 38 év szolgálati idővel rendelkezik. Amennyiben megállapításra kerül az ellátás, szeretne majd munkát vállalni mellette, ezért érdeklődött, hogy milyen feltétellel teheti ezt meg.

Bővebben...

 

Érettségi vizsgák

A 2011/12-es tanév május-júniusi érettségi vizsgáira való jelentkezés határideje 2012. február 15. Azok, akik nappali munkarend szerinti tanulói jogviszonyban állnak valamely vizsgaszervező középiskolával, a saját intézményükben kapnak jelentkezési lapot és ott is adhatják le jelentkezésüket. Számukra a vizsga ingyenes.

Bővebben...

 

Vadaszati_ellenorzes_kicsi2012. február 4-én országos vadászati ellenőrzésekre került sor, amelyben az első fokú vadászati hatóságok mellett a rendőrség és az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság munkatársai vettek részt. Az ellenőrzés alapvető célja az volt, hogy a szakhatóságok felhívják a vadászok figyelmét az alapvető jogszabályi követelmények betartására, valamint az esetleges hiányosságok feltárása.

Bővebben...

 

Megyénkben az év 5. hetében a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján influenzaszerű tünetekkel 14%-al többen fordultak orvoshoz, mint az előző héten.

Bővebben...

 

Adomany_kicsi400 darab takaró érkezett a mai napon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából.

Bővebben...

 

Országos közfoglalkoztatás keretében a Nefag Zrt., a Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat, a Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat, a Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat, a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összesen 2883 fő segédmunkás és 504 fő szakképzett közfoglalkoztatott foglalkoztatásához 2012. évben 3.691.074.000 Ft támogatásban részesül.

Bővebben...

 

Osztfo_orak_kicsiA Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal folytatja a decemberben elkezdett „Rendhagyó osztályfőnöki óra a Kormányablakban” című sorozatát. Február 07-én három iskola 13. évfolyamos tanulói ismerkedtek a közigazgatással.

Bővebben...

 

A TIGÁZ hirdetményét itt nézheti meg.

Az érintett települések:

Aszód, Balassagyarmat, Berettyóújfalu, Dabas, Dunakeszi, Fehérgyarmat, Füzesabony, Gyál, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hatvan, Heves, Ibrány, Jászberény, Karcag, Kazincbarcika, Kisvárda, Kunszentmárton, Mezőkövesd, Mezőtúr, Nagykálló, Nyírbátor, Ózd, Pilisvörösvár, Püspökladány, Szentendre, Szigetszentmiklós, Tiszafüred, Tiszaújváros, Tiszavasvári, Törökszentmiklós, Vác, Vásárosnamény, Vecsés, Veresegyház

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet regionális konferenciákat szervez a Nemzeti alaptanterv és  kerettanterv aktuális, iskolákat érintő kérdéseiről.

Szolnokon 2012. február 15-én 14.00-tól a Megyeházán Dísztermében előadásokkal kezdődik a konferencia, majd 15.00-tól szekciókban folytatódik. A rendezvény várhatón 17.30-kor ér véget. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

 

0206-helyzetertekelo-foto1_kicsiAz elmúlt 24 órában a megyében rendkívüli esemény nem történt. Minden település megközelíthető. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 38 gépjárművel tovább folytatta az utak tisztítását. A főutak jól járhatók, a mellékutak havasak.

Bővebben...

 
További cikkeink...
32024
Kormányablak
Kormányablak
Ügyleírások
Etikai alapelvek
Közérdekű adatok
uvegzseb
Jelnyelvi tolmácsszolgálat
Linkcentrum
Minisztériumok
Átlépés a Kormányzati Portálra!
Átlépés a Kormányzati Portál hivatalkereső szolgáltatására!
Átlépés a Kormányzati Portál jogszabálykereső szolgáltatására!
Átlépés az Önkormányzati Minisztérium - Önkormányzati Rendeletek Tárára!
Átlépés a Kormányzati Portál Ügyfélkapujára!
Átlépés az elektronikus információszabadság hivatalos honlapjára (www. kozadat.hu)!
Átlépés az elektronikus információszabadság hivatalos honlapjára (www. kozadattar.hu)!
Átlépés a Választások hivatalos honlapjára!
Átlépés az Első Választók honlapjára (www.elsovalaszto.hu)!
ket
Átlépés a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapjára
Átlépés az eMagyarország Program hivatalos honlapjára!
JÓ ÁLLAM FÓRUM
joallam175